×

Finns det några begränsningar i vilka material ni kan svarva i?

Nej egentligen inte men vi arbetar mest i mässing, rostfritt och automatstål.

Vilka typer av svarvar arbetar ni med?

För att erbjuda kapacitet upp till ø 42 mm respektive ø 65 mm i serier av olika kvantitet arbetar vi med både rundbordsautomater och CNC-svarvar.

Vad är skillnaden mellan CNC-svarvar och rundbordsautomater?

En CNC-svarv är snabb att ställa in men man kan inte kan dela upp bearbetningen på flera stationer, vilket gör att svarvningen tar längre tid. Rundbordsautomaten tar längre tid att ställa in, men när den väl är ställd kan stycktiden gå ner till ner 2,5-3 sek, sällan mer än 8-9 sek. I en CNC går stycktiden nästan aldrig under 20 sek och 50-60 sek/detalj är vanligt.

Hur kan man vara säker på en svarvad detaljs
exakthet ner till tusendels millimeter verkligen hålls?

Genom erfarenhet och kontinuerliga kontroller med noggrant kalibrerade mätinstrument vet vi hur maskinen och verktygen håller toleranserna. Det som sedan kommer ur maskinen måste också hanteras med försiktighet.

För att starta upp en produktion, vilken är den minsta kvantitet man behöver köra?

I CNC-svarv minst 100 detaljer och med rundbordsautomat minst 50 000. Om det inte är syskondetaljer då vi kan köra ner till 10-20 000 med rundbordsautomat

Vi använder våra egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår cookieanvändning. Du kan hitta mer information i vår cookiepolicy.