×

Verksamhetssystem

I en verksamhet där säkerhet, precision och logistik är av största vikt för såväl drift som våra kunder, är det viktigt med system som mimimerar risken för mänskliga och maskinella misstag. Vidare ser vi det som självklart att uppfylla förekommande krav från kunder och andra instanser avseende certifieringar för kvalitet och miljö.

 

Tidiga med ISO-certfieringar

Kvalitets och miljöarbetet har högsta prioritet. Redan 1995 blev företaget certifierat enligt SS-EN ISO 9002. Kvalitetsarbetet omfattar hela företaget och är indelat i fyra grupper: lager, Hydromat, NC och administration. Idag är Gnosjö Automatsvarvning certifierade enligt SS-EN ISO 9001, ISO/TS 16949 och SS-EN ISO 14001. Utöver dessa kontrollinstanser pågår även ett kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor, för att så långt det är möjligt erbjuda bästa möjliga arbetsplats för personalen.

Ladda ner certifikat i PDF-format:
IATF 16949:2016
SS-EN ISO 14001:2015

 

6S är bättre än 5

På Gnosjö Automatsvarvning har vi utvecklat 5S-metoden – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om – med att lägga till ett S – Söka.  Vår verksamhet bygger på rutiner, men också på att alla söker förbättringar i produktionen. I grund och botten handlar det om hur man hanterar och utnyttjar resurser på bästa sätt. Och då måste alla vara delaktiga i att hålla ögon och öron öppna för nya idéer.

Vidare arbetar vi med material- och produktionsstyrningssystem (Jeeves MPS) vilket ger överblick av flödet från order, via produktion till färdig leverans. Produktionsplanering, inköpscykler och orderhantering är delmoment som alla underlättas av Jeeves MPS.

Viktig vävstol för industrin

Att arbeta med 5S är en metod med sitt ursprung i Japan. På 1920-talet när Toyota tillverkade vävstolar utvecklade man en som stannade när något garn var slut för att inte producera felaktig väv. Metoden att göra rätt från början och förbättra genom små modifieringar har sedan anammats av industrier i hela världen.

Vi använder våra egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår cookieanvändning. Du kan hitta mer information i vår cookiepolicy.