×

Nödvändiga rigorösa kontroller

I många branscher likt vår är behovet av kontroll och precision av största betydelse. Smuts eller några tusendelsmillimeters felmarginal kan vara förödande för såväl den egna verksamheten som för kund och slutkund. Därför är våra kvalitetskontroller av renhet i komponenter, oljor och skärvätskor samt toleransnivåer för mått rigorösa. I verksamheten finns flera maskiner som bara har till uppgift att analysera partiklar och sortera bort de enheter som inte håller måttet utifrån den kravspecifikation kunden ställt upp. Med väl beprövade kontrollinstanser, mätinstrument och laboratorium är det även tjänster vi erbjuder marknaden.

Sorterings­­maskiner med nolltolerans

Sorteringsmaskinerna är viktiga för verksamheten. Därför arbetar vi med de bästa. En av dem fotar produkterna, räknar pixlar och rensar ut eventuellt felaktiga enheter. Ytterligare en fotograferar och kontrollerar att varje enskild produkt är fri från spånor. Även här sorteras de som avviker från gränsvärdena bort.

Varför göra renhetsanalys?

Kraven på renhet på komponenter ökar hela tiden. Detta för att minimera risken för haverier, minskad verkningsgrad eller förkortad livslängd. Renhetsmätningen görs för att fastställa mängden smuts som detaljer (ytan), oljor, tvättvätskor eller system innehåller.

Hur görs analysen? Det finns flera sätt att mäta renhet. Vilken metod som används beror på vilka förutsättningar som finns för att erhålla ett så säkert resultat som möjligt. Analyserna görs ofta i en provserie om 3-5 prover. Detaljerna tvättas på olika sätt – spolning, skakning eller ultraljudstvätt – beroende på lämplighet för att samla upp partiklar. Därefter sker partikelräkning eller gravimetrisk analys samt enklare karaktärisering av partiklarna i ljusmikroskop.

Dokument för framtiden

Efter genomförd mätning analyseras resultatet. I rapporten som sammanställs för kundens räkning presenteras tillvägagångssätt, uppgifter om antalet partiklar, ISO-klass, bilder på största partiklar och andra intressanta partiklar. Vid behov kommenterar våra analytiker resultatet samt ger råd.

Mätning med perfekt precision

Felmarginaler på precisionskomponenter är minimala med toleransnivåer ner på tusendels millimetrar. För att säkerställa vår egen produktion men även kunna erbjuda mätning som tjänst har vi en rad kontrollinstanser.

Mått på allt

Förutom skjutmått, mikrometrar och mätklockor används också mycket avancerade maskiner. Rundhetsmätare, ytjämnhetsmätare, konturmätare, profilmätmaskiner och mikroskop är några exempel. Ett annat är koordinatmätmaskiner som känner av konturer och observerar avvikelser som går utanför inställda toleransvärden. För att styra och underlätta processerna i mätmaskinerna används Mitutoyo Cosmos – ett datasystem med Statistisk Processtyrning.

Vi använder våra egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår cookieanvändning. Du kan hitta mer information i vår cookiepolicy.