×

Betydelsen av att driva utvecklingen

Vi är väldigt stolta över de kunder vi arbetar med. Det är varumärken kända för modern ingenjörskonst, innovation och design. Det är också företag som ställer höga krav på sina samarbetspartners. Därför ser vi det som självklart att vi inte följer utan driver utvecklingen i vår bransch. Vår framskjutna position innebär att Gnosjö Automatsvarvning kan erbjuda tjänster både inom problemlösning för produktion och utbildning.

 

Kortar dyrbara processer

Vi kan vara en aktiv part i våra kunders konstruktionsarbeten. Vår kompetens kring tillverkning och metallbearbetning av ingående komponenter är en specialistkunskap som förkortar och kostnadseffektiviserar komplexa industriella utvecklings- och tillverkningsprocesser. Den erfarenhet vi har efter fyra decennier kan också leda till att dyrbara misstag kan undvikas.

 

Utbildning som drivkraft och erbjudande

På Gnosjö Automatsvarvning är vi engagerade i branschorganisationer och anlitas som föreläsare såväl om teknik och bransch som frågor kring svensk industris framtid. Ett av våra viktigare engagemang är ledamotposten i Skärteknikcentrum – branschorganisationen för skärande bearbetning. Ett annat är att Jens Ringborg, ansvarig för renhet och analys, sitter med i styrelsen för Centrum för renhet.

Gnosjö Automatsvarvnings VD Linda Fransson har även genom regeringen haft ambassadörsuppdrag avseende frågor kring kvinnligt ledarskap inom industrin. Synen på utbildning genomsyrar även alla medarbetare vilka nästa alla har grönt certifikat enligt CNC-teknik.

Kunskap om skärande bearbetning

För att alltid ligga i framkant är vi engagerade i Skärteknikcentrum. I samverkan mellan företag, leverantörer, forskningsinstitut, utvecklingsinstitut och högskolor fokuserar Skärteknikcentrum på teknik-, kompetens- och produktivitetsutveckling. Man driver även utvecklingsprojekt nationellt och internationellt.

Vi använder våra egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår cookieanvändning. Du kan hitta mer information i vår cookiepolicy.